stnrEigenlijk is het STNR geen primitieve reflex maar een overgangsreflex.

Het is een belangrijke ontwikkelingsfase. De baby maakt de overgang van liggend op de vloer naar het kruipen. Om dit te kunnen doen moet de automatische beweging van het hoofd in combinatie met de benen gestopt worden.

Als het STNR actief blijft geeft dit grote moeilijkheden op school. Dit komt omdat de hoofdbeweging nog is gekoppeld aan de arm- en beenbewegingen. Het maken van schoolwerk is moeilijk en vergt veel inspanning.

Eventuele gevolgen:Stnr2 Reflex

  • slechte, gebogen houding
  • hoofdpijn van spierspanning in de nek
  • moeilijk schrijven
  • moeilijk lezen
  • moeilijk stilzitten
  • “W” zitten
  • moeilijk overschrijven van bord
  • bijzondere “loop”
  • visuele aandoeningen
  • concentratieproblemen

Lees meer over de STNR op mijn andere website: http://www.reflexinbeeld.nl/per-reflex/stnr-symmetrische-tonische-nek-reflex/