1361119146_1114_globeVoor zaakvakken moet veel gelezen worden. Vaak lezen beelddenkers erg langzaam, te oppervlakkig of in een te hoog tempo. Dit is een groot nadeel want om de stof te begrijpen moet je wel lezen!

  • Het beste is de stof alinea voor alinea aan te pakken. Lees de alinea en vertaal hem vervolgens in je eigen woorden. Het herformuleren geeft zekerheid dat de stof écht begrepen wordt.
  • Werk vervolgens de leerstof uit in samenvattingen en/of mindmaps. Door het ordenen, structureren zal de leerstof beter en langer onthouden worden.

De beelddenker heeft een groot  voorstellingsvermogen emotionele betrokkenheid; dit kan goed van pas komen bij de zaakvakken. Vaak vinden beelddenkers het wel leuk om een werkstuk te maken over een onderwerp. Zo kunnen ze van alles over de stof uitzoeken en op een rijtje zetten! Beelddenkers leren door associatie, je zal zien hoe snel ze het opnemen! Op internet zijn veel leuke informatieve filmpjes te vinden van de zaakvakken. Inmiddels zetten ook veel leerkrachten hun uitleg op Youtube. Het helpt als je de leerstof nog eens uitgelegd krijgt op een andere manier.