Stel je voor: een standaard scheikundeles over moleculen en atomen.

scheikundeles

Iedereen neemt zijn boek voor zich, de leerkracht geeft aan waar het boek opengeslagen moet worden.

De stof wordt gezamenlijk doorgenomen waarin al het materiaal wordt besproken.

Hierna is er de kans tot vragen stellen.

Als het hoofdstuk na meerdere lessen is afgerond, wordt er een repetitie gegeven die wordt nagekeken en gewaardeerd.

De les is voornamelijk gericht op de linker-hersenhelft.

Het kan ook anders:

marshmallow-molecuul

  • Begin eerst met een kleine uitleg voor het overzicht. Vertel waarover je het gaat hebben en wat je gaat doen. Vertel wat moleculen en atomen zijn. Laat beelden zien.
  • Begin hierna met een fantasie waarin de leerling zich voorstelt dat hij krimpt tot de maat van een atoom. In gedachten gaat de leerling op reis door de wereld van atomen en moleculen. Je kan ze laten voelen en inbeelden hoe het is water te zijn bijvoorbeeld, of lucht, of zout. Beschrijf wat ze zouden zien, horen en voelen.
  • Vervolgens zouden ze de moleculen kunnen tekenen, hoe ze zich die ingebeeld hebben. Hier kun je eventueel bijsturen als er dingen niet begrepen zijn.
  • Hierna zou je de stof uit het boek kunnen behandelen. Omdat de leerlingen al met de leerstof bezig zijn geweest is hun interesse gewekt dus zullen ze meer aandacht hebben. Laat de leerlingen hun tekeningen voor zich leggen. Gebruik aanvullende beelden en filmpjes zodat leerlingen de stof zowel horen als zien.
  • Als de theoretische stof is doorgenomen laat je de leerlingen met marshmallows en tandenstokers of droge spaghetti zelf verschillende soorten moleculen en atomen nabouwen.
  • De eindtoets die afgenomen wordt zou moeten toetsen op begrip van de stof. Leerlingen mogen de antwoorden geven in tekst, maar ook in de vorm van tekeningen en diagrammen, of een combinatie daarvan. Je zou ook het marshmallow-project mee kunnen nemen in je beoordeling, alsmede inzet en motivatie.

De tweede methode kost waarschijnlijk meer werk en inzet, het levert ook veel op. Leerlingen zullen enthousiaster zijn voor je vak en zich meer interesseren voor de stof. Ze zijn met de leerstof bezig waardoor ze meer zullen onthouden.