De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus. Het derde niveau is toepassen. De leerling beheerst de vorige niveaus, Kennis en Inzicht en moet toepassende vragen kunnen beantwoorden.

Toepaszende vragen:

Deze vragen vereisen eerder opgedane kennis en inzichten die gebruikt moeten worden om een probleem op te lossen.

 • Bewijs dat er niet een grootst priemgetal is.
 • Hoe kun je een computer gebruiken bij het leren?
 • Hoe kunnen we het fileprobleem oplossen?
 • Waarom bloeit een hortensia in de ene tuin blauw en in de andere roze?
 • Wat is de snelheid waarmee een kogel van 1 kg de grond raakt als die op aarde op 1 meter hoogte wordt losgelaten en je de luchtwrijving mag verwaarlozen?
 • Welke landen zijn volgens deze definitie socialistisch?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • aantonen dat
 • concrete gevallen toetsen aan abstracte definities
 • een hypothese opstellen
 • een test of experiment uitvoeren
 • een plan van aanpak uitlijnen
 • een probleemsituatie met kennis van zaken aanpakken
 • laten zien hoe
 • oplossingen voorstelle
 • een opgave oplossen
 • een berekening maken
 • een plan ontwikkelen
 • een oplossing voorstellen
 • kennis gebruiken in een situatie
 • kiezen
 • illustreren
 • interpreteren
 • plannen
 • een demonstratie
 • een expositieeen handleiding
 • een model waarmee je uitlegt hoe iets werkt
 • een poster
 • een presentatie
 • een spel waarin ideeën van het te bestuderen object
 • naar voren komen
 • een voorstelling
 • een werkstuk