Onder 8 jaar:

De hersens slaan letters en woorden willekeurig op, met verkeerde vormen, zonder ruimte ertussen, gespiegeld of gedraaid, of een combinatie van allemaal. De weg van wat de ogen zien naar hoe het beeld wordt opgeslagen is nog erg complex!

Tussen 6 en 12 jaar:

Gemiddelde leerlingen en beelddenkers hebben nog moeite met het begrijpen van abstracte dingen. Hieronder vallen tijd, tegenwoordige/verleden tijd, letters, volgorde van cijfers,meten en wegen, tafels, delen, beruken, percentages, decimalen en geld.

Woorddenkers leren volgorderlijk, ze kunnen dingen onthouden en toepassen zonder ze echt te begrijpen. zo komen zij de basisschool door.

Beelddenkers leren in hele beelden en moeten de dingen dus eerst overzien en begrijpen om ze te onthouden. Dit kan grote problemen geven op school.

Tussen de 12 en 14 jaar

De meeste kinderen krijgen meer begrip voor abstracte concepten en taal. De beelddenker krijgt ook meer begrip voor abstracte dingen maar heeft toch nog moeite beelden te accepteren die hij niet begrijpt.

Lege woorden

Beelddenkers hebben een sterke rechter hersenhelft en een zwakke(re) linker hersenhelft. De rechter hersenhelft zet alles om in concrete beelden.Veel woorden zijn abstract, het zijn “lege woorden”. Denk hierbij aan terwijl, hoe, en, veel, talent, reden. Deze woorden kunnen niet in een plaatje worden omgezet en dus worden ze niet opgeslagen. Ieder leeg woord zal dus als woordbeeld opgeslagen moeten worden.

Cijfers en letters zijn abstract

Op zichzelf stellen ze niets voor.Beelddenkers hebben het hier moeilijk mee, ze gebruiken verkeerde letters, draaien ze om, gebruiken de verkeerde vorm of maat en spiegelen of draaien ze. Het is goed het alfabet als geheel op te slaan zodat alle letters met de goede kant naar boven staan en niet kunnen gaan “zweven”.

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn.

Als de eerste en laatste letter van woorden correct geplaatst zijn kan de zin begrepen worden. Beelddenkers denken altijd zo, voor hen maakt het niet zoveel uit welke letter waar staat.Van boven, naar beneden, van links naar rechts en van achter naar voren.

Regel volgen van links naar rechts

Veel beelddenkers hebben ook moeite een regel te volgen van links naar rechts en deze regel vervolgens ook te begrijpen. Het is belangrijk dat dit voor het twaalfde jaar getrained wordt!