ver1In het onderwijs wordt nog veel aandacht besteed aan reproduceerbare kennis (reproductiegerichte stijl). Waarschijnlijk  omdat deze kennis makkelijk te toetsen is bij grote groepen leerlingen. Het kunnen leggen van verbanden, intergratie van de leerstof en die kunnen toepassen in concrete situaties is wordt steeds belangrijker, het is van belang dat het onderwijs zich hierop aanpast.

Leerlingen met een reproductieve leerstijl hebben veel sturing nodig en zijn weinig gemotiveerd. Ze leren voornamelijk omdat ze hun diploma willen halen.

Aansturing:

 • kunnen slecht zelfstandig leren
 • hebben veel sturing nodig
 • laten zich makkelijk sturen
 • richten zich sterk op de externe regulatie

Leeropvatting:

 • zien studeren als het opnemen van kennis
 • zijn niet wezenlijk geïnteresseerd in de inhoud van de leerstof
 • zijn vaak onzeker of ze alles kunnen onthouden

Leeroriëntatie:

 • zijn extrinsiek gemotiveerd, ze leren voor een diploma
 • zijn erg diploma- en toetsgericht
 • hechten belang aan goede cijfers

Verwerking:

 • leren stapsgewijs (sequentiëel)
 • leren het liefst dingen uit het hoofd (stampen)
 • gericht op het onthouden van de studiestof
 • memoriseren veel
 • leren door herhaling
 • zoeken geen samenhang in de leerstof
 • leren kost ze veel tijd
 • werken gedetailleerd
 • besteden veel tijd aan het scheiden van hoofd- en bijzaken