homework-tips-3Als je iets kan uitleggen aan iemand dan ken je de stof goed!

Tijdens het overhoren ga je de  leerstof anders ordenen en benaderen.

Dat maakt dat je de leerstof beter onthoudt en dat je bij een toets de stof beter terug kan vinden.

Voor het overhoren is het verstandig het boek (zo mogelijk) een uur weg te leggen of in te nemen. Zo krijg je een beter beeld of het kind de stof op wat langere termijn ook nog kent.

Zorg voor een prettige sfeer tijens het overhoren. Help (zo mogelijk) zonder woordenstrijd. Beoordeel het kind niet maar benoem de feiten. Zeg niet: dit is onvoldoende maar: je had 4 fouten. Anders wordt het verhoren in plaats van overhoren en dreigt demotivatie.

Als het kind het niet meer weet kun je vragen stellen die hem naar het antwoord leiden. Dit is effectiever dan direct de oplossingen te geven. De vragen zetten hem aan het denken over hoe het probleem opgelost kan worden. Door de vragen leert het kind stap voor stap het probleem oplossen en te vertrouwen op zijn eigen kennis en inzicht.

Tips voor het overhoren:

  • Heb geduld! Het kind maakt niet expres fouten. Leer het kind dat het kan leren van de dingen die tijdens het overhoren fout gaan.
  • Hou het bij de stof en geef een waar nodig korte toelichting
  • Overhoor niet te lang. Liever een paar keer een kwartiertje dan een half uur aan een stuk.
  • Hou het tempo er in en herhaal telkens weer
  • Vraag zeker ook naar wat uw kind wèl weet! Dat is goed voor het zelfvertrouwen!
  • Varieer in de manier van overhoren
  • Gebruik humor! Zeker als het kind iets keer op keer fout doet

Een leuke techniek om te overhoren is de volgende:

Zie het als een interview!

Neem de rol in van interviewer. Maak het kind de deskundige. Vraag het kind het hemd van het lijf. Dit werkt vooral goed bij zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde. 

Bijvoorbeeld voor aardrijkskunde: “Emigratie? Wat is dan dan? Hoe werkt dat dan? Ken jij iemand die daarmee te maken had?” enzovoort.

Ook kun je vragen of het kind les wil geven over het onderwerk.  Natuurlijk speel je dan een typische leerling en snap je het niet meteen. Humor werkt!

Ik wist het net nog allemaal!!!

Kinderen overschatten nogal eens hoe lang ze geleerd hebben. Als het kind de leerstof nog niet zo goed kent zou je de stof samen door kunnen nemen, of je spreekt af dat je over een uur nog een keer gaat zitten samen. Mocht het dan nog niet gelukt zijn kun je samen kijken waar het misgaat. Vooral geduld hebben, als je boos bent, of verdrietig, kan je niet leren.