ver4Heb je een leerling met een ongerichte leerstijl in de klas dan heb je een uitdaging. Ze laten zich niet of heel moeilijk aansturen en zijn niet gemotiveerd. Vaak zie je dat deze leerlingen onzeker zijn, en bang zijn de leerstof niet aan te kunnen. Het is een uitdaging deze leerling weer gemotiveerd te krijgen!

Aansturing:

 • ze sturen zichzelf niet aan en laten zich ook niet sturen door de docent
 • voorkeur voor op hen toegesneden externe sturing
 • hebben weinig houvast aan instructie en aanwijzingen (stuurloos)
 • vinden het moeilijk om hun eigen leren te sturen

Leeropvatting:

 • doel van leren het weten van de feiten, het kennen van de stof
 • vinden dat het onderwijs stimulerend hoort te zijn
 • bang het niet aan te kunnen, niet goed aan te pakken, de stof niet geleerd te krijgen

Leeroriëntatie:

 • zijn niet specifiek gemotiveerd, leren zonder duidelijk doel
 • leren omdat anderen dat van ze verwachten
 • staan onzeker tegenover hun studie (ambivalent)
 • twijfelen aan hun capaciteiten
 • twijfelen over studiekeuze
 • hebben ben wel een bepaalde gerichtheid maar kunnen die niet realiseren.

Verwerking:

 • hebben geen speciale leermethode
 • moeite om hun leerprocessen goed te reguleren
 • verwerken niet wat ze leren
 • werken graag samen met medestudenten
 • weten niet op welke manier de leerstof benaderd moet worden
 • nauwelijks tot zelfstandig studeren in staat
 • hebben moeite met het uitvoeren van instructie
 • vinden alles even belangrijk
 • weten niet wat ze moeten onthouden
 • moeite met scheiden van hoofd- en bijzaken
 • gaan daarom over tot een gedetailleerde werkwijze