Motivatie is dat magische vlammetje dat je brandend moet zien te krijgen of houden; de motor die ervoor zorgt dat ze zélf willen. Het bepaalt niet alleen of kinderen voldoende tijd aan een opdracht besteden, ook of ze die tijd goed besteden.

Als leerlingen geen interesse tonen, hun materiaal niet in orde hebben, het geleerde niet herhalen, geen aantekeningen maken en geen hulp vragen als ze de leerstof niet begrijpen zijn dit duidelijke aanwijzingen voor motivatieproblemen.

Ook als een kind spijbelt en vaak niet naar school gaat, of het geeft aan van school af te willen zonder diploma, is dit een duidelijke aanwijzing van motivatieproblemen.

De motivatie kan per vak verschillen: kinderen kunnen bijvoorbeeld wel gemotiveerd zijn voor Engels en Nederlands, maar niet voor wiskunde en natuurkunde.

Motivatie is niet af te dwingen. Soms hebben ze gewoon geen zin. Soms zijn ze bang dat ze de opdracht niet aankunnen (faalangst) wat zorgt voor uitstelgedrag. Soms staat het stoer om slechte punten te behalen. Er zijn veel oorzaken waar een kind gedemotiveerd door kan raken.

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag.
Bron:
Wikipedia

Meer over motivatie: