Students answering teacher questionIn een vrolijke stemming komt de neurotransmitter dopamine vrij. Dit is de beste hulpstof voor leren! Je kunt de stof opwekken door leerlingen nieuwsgierig te maken, ze te verrassen en successen te laten ervaren. Maak leren dus leuk en een beetje spannend.

Mensen leren het beste in een veilige leeromgeving. Een veilige leeromgeving betekent dat de leerling zich zeker voelt van zijn kunnen.

Een leerling kan zich snel onzeker gaan voelen als het leren, de omgeving of de eisen als bedreigend worden ervaren. Concentratie is dan niet mogelijk. In een bedreigende situatie geldt: emotie gaat voor de ratio. Het limbisch systeem de leiding van de hersenen over.

Te relaxt is ook weer niet goed, een zekere mate van alertheid is gewenst.Mensen blijken het best te leren in een positieve, vrolijke stemming.