leerstijlen

Een leerstijl bepaalt hoe de leerling omgaat met leerstof en leeractiviteiten. Een leerstijl is een combinatie van verschillende leerstrategieën.

Zoveel kinderen, zoveel leerstijlen. De ene leerstijl is niet beter dan de andere. Sommige leerstijlen zijn wel makkelijker toe te passen. Afwijken van de eigen leerstijl is moeilijk, zo niet bijna onmogelijk. Sommigen leren door vragen stellen, echte doeners gaan het liefst zelf aan de slag.

Ook de manier van instuderen verschilt. Sommigen nemen de leerstof grondig door van voor naar achteren, anderen kiezen voor een top-down aanpak.

De perceptuele leerstijl: welk zintuig heeft je voorkeur?

Informatie komt tot ons via de zintuigen. De ogen, oren, tast, smaak en geur zorgen ervoor dat we kunnen leren en waarnemen. Ieder mens heeft een voorkeur welke zintuigen het meest en makkelijkst gebruikt worden: de perceptuele leerstijl. Welke zintuigen helpen jou het beste bij leren? Dat kan één zintuig zijn maar ook een combinatie.

Het helpt als je je leerstijl kent. Dan kun je rekening houden met je sterke en zwakke kanten met betrekking tot leren: wat werkt voor je en wat niet? Dit wordt ook wel metacognitie genoemd, het bewust zijn van de eigen gedachten en leerprocessen.

Een docent die tijdens zijn les verschillende leerstijlen gebruikt heeft meestal betere resultaten en beter gemotiveerde leerlingen. Iedereen herinnert zich wel die ene leerkracht die wist te boeien. En ook van het tegendeel: leerkrachten die ongetwijfeld heel goed waren in hun vak maar het niet wisten over te brengen.

Jammer genoeg krijgen leerlingen vaak alleen les volgens de stijl die past bij hun vakgebied of volgens de stijl die de docent het makkelijkst vindt. Het onderwijs kan veel voordeel halen uit het gebruik maken van de verschillende leerstijlen.