miIeder mens heeft zijn favoriete leerstijl, of combinatie van leerstijlen. Er zijn 8 verschillende leerstijlen:

 • Verbaal-linguïstisch (woordknap)
  Taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen
 • Logisch-mathematisch  (rekenknap)
  logisch denken, cijfers, experimenteren
 • Visueel- ruimtelijk (beeldknap)
  tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven
 • Muzikaal- ritmisch (muziekknap)
  muziek luisteren, maken, componeren, herkennen
 • Lichamelijk- kinesthetisch (beweegknap)
  lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans
 • Naturalistisch (natuurknap)
  dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen
 • Interpersoonlijk (mensknap)
  zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven
 • Intrapersoonlijk (zelfknap)
  eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

Op school worden vooral de leerstijlen woordknap en rekenknap gebruikt. Beelddenkers leren op een andere manier beter en sneller.

Als een kind op het gebied van automatiseren, lezen, spelling en rekenen, het schrijven of het volgen met de ogen problemen heeft dan is het goed om te gaan zoeken naar de leerstijlen van het kind.

De voorkeur voor leren is de ingang naar een veranderde aanpak.

Zingend rekenen, kleiend lezen en op de trampoline de tafels oefenen kan tot verrassende resultaten leiden. Het kind kan vaak heel goed aangeven hoe het wél graag leert.