Mensen met een kinesthetische leerstijl nemen het liefst waar via de tast en het gevoel. Ze onthouden door iets zelf te doen, ze gaan het liefst meteen aan de slag. Ze vinden het belangrijk dat de kleding lekker zit. Ze spreken vaak langzaam en nemen de tijd voor ze reageren. Ze zijn gevoelig voor lichamelijke beloningen zoals een schouderklopje of een aai.

Maak de lesstof praktisch!

Deze kinderen gaan graag met de leerstof aan de gang. Hou het niet bij de theorie maar breng het geleerde direct in de praktijk. Door te dóen wordt de informatie beter en langer vastgehouden. Bovendien is het makkelijker op te roepen tijdens een toets.

Wat zeggen ze?

Je hoort vaak hoe iemand het liefst waarneemt.  Iemand die het liefste doet en voelt gebruikt vaak de termen oor de vingers glippen, aanboren, grijpen. Uitspraken die je ook vaak hoort:

  • Dat moet je gewoon even doen!