Het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat via een vast patroon van 4 fases. Iedere fase brengt zijn eigen emoties mee.

de-vier-leerfases-van-maslow

Fase 1: Onbewust en onbekwaam

Je weet niet dat je iets niet kunt; bijvoorbeeld als je als kind iemand piano hoort spelen.

Fase 2:  Bewust en onbekwaam

Je wil dit gaan leren en hoe je dit wil aanpakken; je realiseert je dat je ook wilt kunnen pianospelen en dat daar allerlei handelingen voor nodig zijn)

Fase 3: Bewust en aan het leren

Je kunt het, maar je moet er voortdurend met je gedachten bij zijn om het te kunnen. Je neemt pianoles en beseft dat er heel veel bij komt kijken om een mooi stuk te kunnen spelen). Dit is de lastigste fase!

Deze fase brengt onzekerheid en frustratie Het is belangrijk om hier rekening mee te houden, zodat het je, tijdens de ontwikkeling van jouw talent, niet overvalt en ontmoedigt.

Er zijn mensen die in deze fase opgeven en zeggen: “Goed, ik kan het, maar het kost veel minder moeite om dit op mijn oude manier te doen. Misschien werkt het wel voor sommige mensen, maar ik voel me er niet echt lekker bij.” Daar schuilt wel een waarheid in. Het werkt, maar de oude manier heeft beperkingen.

Fase 4: Onbewust en bekwaam

Je hebt het geleerd; je speelt een mooi pianostuk zonder noemenswaardige inspanning.

Fase 5: Bewust en onbewust en bekwaam

Het niveau wat je bereikt moet hebben om les te geven. Je kunt de vaardigheid onbewust uitvoeren, en je weet bewust hoe je dat onbewust doet.