De denker houdt van logica en redeneren. Hij is goed in analyseren en stelt graag onderzoekende vragen. De denker zoekt naar een logische samenhang tussen zaken. Hij werkt systematisch en nauwkeurig en is goed in het maken van gedetailleerde plannen en schema’s, Hij onderzoekt graag de achtergronden voor hij conclusies trekt.

Logica, nauwkeurigheid en denken in heldere, abstracte begrippen staan voorop. Theoretische modellen worden vertaald naar de werkelijkheid. Het is belangrijker dat de ideeën logisch zijn dan praktisch uitvoerbaar. Niet alle ideeën van een denker zijn even bruikbaar.

Een denker kan niet goed tegen wanorde, hij leert het beste in gestructureerde situaties, Hij leert het liefst uit boeken.Hij zal niet snel om hulp vragen.

Waar wordt een denker blij van?

 • orde en rust in de klas en in de studeerkamer
 • duidelijke doelen en helder programma
 • goed gestructureerde leermiddelen.
 • uitdaging: Complexe vraagstukken
 • gelegenheid om vragen te stellen
 • zelfstandig leerstof doornemen
 • vertel ze waarom ze iets leren
 • zelfstandigheid: Bemoei je niet teveel met een denker
 • geef ze tijd het hoe, wat en waarom te ontdekken

Sociaal:

 • liever geen groepswerk

Hulp nodig bij:

 • het praktisch toepassen van kennis
 • samenwerking