De beslisser durft besluiten te nemen. Hij koppelt graag de theorie aan de praktijk.

Als het gaat om een probleem op te lossen waar één juiste oplossing voor gezocht moet worden, ben je bij de beslisser aan het goede adres. Hij gebruikt hierbij graag technologische begrippen, modellen en theorieën.

De beslisser is praktisch ingesteld. Hij werkt graag volgens een plan zodat hij stap voor stap tot het juiste resultaat kan komen. In de planfase van een project weegt hij zorgvuldig voors en tegens tegen elkaar af. Hij gaat doelgericht en planmatig te werk en zet ideeën om in daden.

De beslisser leert van praktijkvoorbeelden. Hij leert optimaal als hij onder begeleiding van een expert kan oefenen. De expert kan hem de technieken tonen en staven met duidelijke praktische voorbeelden

De beslisser doet het goed in conventionele intelligentietesten. Hij houdt zich liever bezig met technische problemen en dingen dan met mensen en weet zijn emoties goed in toom te houden.

Waar wordt een beslisser blij van?

 • deskundige docenten (moeten het zelf ook kunnen)
 • duidelijke rode draad in de stof
 • praktijkvoorbeelden
 • demonstraties
 • gelegenheid om zelf praktische conclusies te trekken;
 • praktijkgerichte leerstof – relatie tussen theorie en praktijk
 • zelfstandigheid: technieken en aanwijzingen om het zelf te doen
 • gelegenheid te experimenteren met zelf bedacht oplossingen
 • gelegenheid zelfstandig praktische conclusies te trekken

Sociaal:

 • is meer gericht op dingen dan mensen

Wat kan helpen?

 • leer hem dat wat hij nu leert later van pas komt.
 • het juiste probleem oplossen