6a00d83452aade69e2015435760ef5970c-800wiWe leren allemaal dankzij én met behulp van onze zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen). Iedereen heeft een bepaalde voorkeur voor zintuigen en een bijbehorende unieke leerstijl.

De één is auditief ingesteld en luistert dus graag, de ander is juist visueel ingesteld en leert beter door de dingen te zien. En dan zijn er nog diegenen die kinesthetisch zijn ingesteld; zij leren goed door te bewegen en bezig te zijn. Over het algemeen is de visuele leerstijl het meest dominant. Het is dan ook effectief om ondersteunend beeldmateriaal te gebruiken in de klas.

schema-vakHet is bewezen is dat je het beste leert als je zoveel mogelijk zintuigen prikkelt tijdens het leren. Zo worden alle delen van de hersenen benut en blijft de lesstof beter hangen.

Als er bij het leren meerdere zintuigen worden gecombineerd doet zich een interessant verschijnsel voor. De verschillende zintuigen versterken elkaar en de plakkans stijgt met sprongen (1+1=3).

puzzelJe kunt het zien als een grote puzzel. Er zijn nu meerdere hersengebieden die een stukje puzzel bevatten. Dit helpt bij het opslaan én bij het terugzoeken van de informatie.Als een van die stukjes geactiveerd wordt is het voor het brein eenvoudig de bijbehorende puzzelstukjes op te sparen. Het brein werkt immers als een krachtige associatiemachine.

Een voorbeeld: Is er een stuk leerstof dat niet wil blijven hangen? Lees het dan eens terwijl je er je favoriete snoepje bij eet. Tijdens de toets zal de herinnering aan dat snoepje het geheugen een boost geven.  Zo werkt dat ook als je leren combineert met eten bereiden en  nuttigen (geur, smaak), met de handen werken (tast), en tekenen en schilderen (visueel).

Gebruik dus als je zintuigen bij het leren! Zoek bijvoorbeeld op internet filmpjes die ingewikkelde leerstof uitleggen. Je kan meerdere keren kijken en het helpt je de leerstof beter te begrijpen en onthouden.