4Wat wordt gemeten?

  • Verwerking
  • Aansturing
  • Leeropvatting
  • Leeroriëntatie

Verwerking

Op welke wijze verwerken leerlingen leerinhouden en/of ervaringen? Gebeurt dit oppervlakkig of diepgaand, of zijn ze gericht op toepassing van de leerstof? Leren ze stapsgewijs, vanuit het geheel, via concrete voorbeelden of door associaties? Welke strategie kies je en ben je in staat van strategie te wisselen als deze niet effectief was.

Aansturing

Wie stuurt het leerproces en wie neemt de leerbeslissingen, de leraar of de leerling? Of is er sprake van een taakverdeling? Er wordt onderscheid gemaakt in zelfsturing, externe sturing en stuurloos.

Leeropvatting

Hoe denkt de leerling over leren? Gaat het voornamelijk om het verzamelen van kennis, de persoonlijke ontwikkeling of het verwerven van inzichten? Of draait leren om het onthouden van kant-en-klaar aangeboden informatie?

Leeroriëntatie

Waarom leer je? Wat zijn je verwachtingen, motieven, houdingen en persoonlijke doelstellingen? Heb je intrinsieke of extrinsieke motivatie? Leer je bijvoorbeeld om een diploma te halen, om uit te blinken, of omdat je een bepaald beroep wil gaan uitoefenen?

Betekenisgericht Toepassingsgericht Reproductiegericht Ongericht
Verwerking Diepgaand Concreet Oppervlakkig (stapsgewijs) Nauwelijks
Aansturing Intern of zelfgestuurd Intern en extern gestuurd extern gestuurd Stuurloos
Leeropvatting Opbouw van kennis (betekenisverlenend) Gebruik van kennis (toepassen) Opname en reproductie van kennis Samen leren
Leeroriëntatie Persoonlijke interesse beroepsgericht Diploma- en toetsgericht Ambivalent