LerenVoor het kind zelfstandig kan gaan leren moet het eerst inzicht krijgen in zijn eigen leerproces. Vaak doen ze maar wat en hebben ze geen overzicht. Dit brengt chaos en vaak paniek…

Breng samen structuur in wat het kind moet doen. Maak hiervoor een stappenplan.

  1. Vooraf: Wat moet ik precies doen, kennen, kunnen?
  2. Vooraf: In  welke volgorde ga ik dit aanpakken; hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? Hoeveel tijd heb ik?
  3. Tijdens het werk: Ben ik goed bezig? (of begin ik ergens anders, zoek ik eerst iets op van vorige les)
  4. Achteraf: Heb ik het goed aangepakt? Kan ik het? Had ik voldoende tijd?

Zorg dat het kind het leren niet teveel onderbreekt maar laat het wel op tijd pauzeren.

Tips:

  • leer het kind vol te houden
  • leer het kind hulp te vragen
  • laat het kind zelf dingen oplossen,
  • laat kinderen fouten maken, ook in het huiswerk. Fouten zijn leerkansen!
  • leer kinderen hoe ze zelf een probleem kunnen aanpakken.

Onderstaand filmpje gaat over het leerproces.