De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

De leerling beheerst het vorige niveau: Kennis. Het tweede niveau is inzicht. Op dit niveau kan de leerling zijn kennis uit kunnen leggen. Eerder verworven kennis moet hij in zijn eigen woorden kunnen omschrijven, samenvatten, uitleggen en toelichten. Hij moet antwoord kunnen geven op inzichtvragen.

Inzichtvragen

Dit zijn vragen waarbij de leerling put uit eerder opgedane kennis en blijk geeft van zijn inzicht. Hieronder een aantal voorbeelden.

 • Geef een voorbeeld van een understatement.
 • Hoe is het Koninkrijk der Nederlanden ontstaan?
 • Hoe kwam Hitler aan de macht?
 • Hoe planten spinnen zich voort?
 • Hoe zit de menselijke bloedsomloop in elkaar?
 • Wat gebeurt er met de werkloosheid als de inflatie stijgt?
 • Wat is het periodiek systeem der elementen?

Vaardigheden op dit niveau:

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • beschrijven in eigen woorden
 • weergeven
 • grote lijnen aangeven
 • gevolgen voorspellen
 • uitleggen
 • voorbeelden geven
 • verschillen en overeenkomsten aangeven
 • in een tekening of schema weergeven
 • een verklaring, bewijs of onderbouwing geven
 • samenvatten
 • een verklaring geven
 • voorspellen
 • classificeren
 • identificeren
 • herkennen
 • rapporteren
 • een grafische voorstelling van zake
 • een lijst met belangrijke gebeurtenissen
 • een quiz met doordenkvragen
 • een samenvatting
 • een stroomschema
 • een tabel met oorzaak en gevolg
 • een tabel met overeenkomsten en verschillen
 • een tijdbalk