Een woordweb is een schema met geordende begrippen. Er is één centraal begrip, de andere begrippen zijn eromheen gegroepeerd. Andere termen voor een woordweb zijn woordspin en woordveld.

Een woordweb is effectief om eventueel aanwezige voorkennis te activeren; wat weet je al van een bepaald onderwerp? Door het maken van een woordweb word je je ook bewust van de samenhang tussen begrippen.

Een mooie gratis site waar je woordwebs kan maken is www.bubbl.us. Het programma is eenvoudig en heeft veel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het woordweb als afbeelding exporteren. Het is zowel op pc als op digibord te gebruiken.

Een woordweb is niet alleen te gebruiken om voorkennis te activeren. Waar je het nog meer voor kunt gebruiken?:

  • Samenvatting maken (kernwoord centraal)
  • Werkstuk maken (onderwerp centraal, hoofdstukken daaromheen)
  • Dagplanning maken (i.p.v. een opsomming)
  • Brainstormen (opbouw: inleiding-kern-slot)
  • Tekststructuur duidelijk maken: tijdsvolgorde, probleem-oplossing, oorzaak-gevolg …)
  • Verbanden leggen, associeren, onderlinge relaties duidelijk maken