aantekeningenAantekeningen maken is moeilijker dan het lijkt. Je moet kijken, luisteren, begrijpen en dan ook nog kort op kunnen schrijven. Meestal gaat het nog snel ook! Voor beelddenkers een hele opgave!

Tijdens een les wordt veel verteld; ook dingen die niet in je boek staan maar die je wel moet weten. Met een beetje geluk schrijft de leerkracht ook dingen op het bord maar dat gebeurt niet altijd.

Vraag van tevoren of je aantekeningen moet maken als dat niet duidelijk is. Als je het niet kan bijhouden kun je dit gerust zeggen tegen de leerkracht.

Werk zo min mogelijk op losse blaadjes, grote kans dat je die kwijtraakt!

Hoe maak je het best aantekeningen?

 • Gebruik een schrift per vak en geen losse blaadjes!
 • Schrift vergeten? Plak of niet dje aantekeningen later in het schrift.
 • Ziek geweest? Vraag een medeleerling om een kopie van de aantekeningen
 • Kopietjes die uitgedeeld zijn in de klas, plak of niet je ook in je schrift.
 • Gebruik maar één kant van elk blad
 • Laat ruimte over voor latere opmerkingen en aanvullingen (je mist weleens wat)
 • Begin iedere les op een nieuwe bladzijde
 • Werk netjes zodat je het nog kan lezen
 • Wacht niet tot je het begrijpt, begin meteen
 • Schrijf terwijl je luistert
 • Zorg dat je aantekeningen kloppen en volledig zijn

Tips voor de inhoud:

 • Gebruik geen volzinnen
 • Laat overbodige woorden weg
 • Gebruik symbolen: bijv.een pijl om een verband aan te geven of een dubbele punt als een definitie begint.
 • Zorg dat je vaste afkortingen gebruikt
 • Onderstreep belangrijke woorden
 • Maak waar nodig rijtjes.
 • Laat na elk onderwerp een regel leeg