De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het zesde en hoogste niveau van begrijpen is evaluatie. Op dit niveau kan de leerling zijn standpunten verdedigen en beargumenteren. De vijf vorige niveaus: Kennis, Begrip, Toepassing, Analyse en Creatie worden al beheerst. De leerling kan evaluatievragen beantwoorden die een beroep op kennis en inzicht.

Evaluatievragen:

Bij een evaluatievraag verantwoordt de leerling bijn handelwijze en kan hij de waarde van iets of
iemand bepalen. Hij kiest uit verschillende mogelijkheden de beste oplossing voor een probleem. Hij kan een kunstwerk beoordelen en 
ontwikkelen en zijn eigen mening daarover verdedigen. Voorbeelden:

 • Hoeveel maanden celstraf zou je geven aan iemand die schuldig is aan een verkeersongeval met dodelijke afloop?
 • Is het huidige economische systeem in Nederland het definitieve systeem?
 • Wat zijn de zwakke punten van de troonrede van dit jaar?
 • Wie is de beste parlementariër – en waarom?
 • Zou de oorspronkelijke evolutietheorie van Darwin naar hedendaagse maatstaven stand houden?
 • Zou invoering van de doodstraf een goede zaak zijn?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • beargumenteren
 • bekritiseren
 • besluiten
 • concluderen
 • kiezen en de keuze verantwoorden
 • waarde aangeven
 • de waarde aangeven
 • bekritiseren
 • beoordelen
 • argumenteren
 • verdedigen
 • een betoog
 • een advies
 • een bijdrage aan een debat
 • een lijstje met criteria waarmee je je werk kunt beoordelen
 • een oordeel of vonnis
 • een overredende toespraak