Jan Vermunt deed onderzoek naar de opvattingen en het gedrag van studenten met betrekking tot hun leren. Uit dit onderzoek bleek dat de manier waarop leerlingen denken over leren in combinatie met hun motivatie resulteert in een bepaald leergedrag.

In zijn Inventaris van LeerStijlen (ILS) koppelt Vermunt leergedrag aan motivatie, wat betekent dat je leerstijl kan veranderen. Een leerling is geen leerstijl, maar heeft een leerstijl. Hij onderscheidt 4 leerstijlen die onderling niet in verband staan. Leerlingen kunnen eigenschappen hebben van meerdere stijlen maar waarschijnlijk wordt één van de stijlen het meest gebruikt.

De leerstijlen die Vermunt onderscheidt:

[posts-by-tag tags=”leerstijl-vermunt” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” thumbnail=”true” order=”asc”]

Test je leerstijl

Wil je weten wat jouw leerstijl is volgens de theorie van Vermunt? Dat kan je op deze site online testen.