De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het vijfde niveau is creatie. De leerling kan creatief omgaan met kennis en inzichten. Hij beheerst de vorige vier niveaus: Kennis, Begrip, Toepassing, en Analyse en kan zijn kennis creatief toepassen.

Creatieve opdrachten

De leerling kan eerder verworven kennis en inzichten gebruiken om nieuwe
ideeën, producten of zienswijzen tot stand te brengen. Hieronder wat voorbeelden.

 • Ontwerp de ideale stad.
 • Schrijf een toneelstuk dat jouw leven weergeeft.
 • Schrijf een artikel voor een zaterdagkrant over jouw oplossing voor het fileprobleem.
 • Ontwikkel een computersimulatie waarmee je de oplossing van een derdegraads vergelijking kunt benaderen.
 • Wat zou er gebeuren als het gebruik van soft drugs zou worden verboden?
 • Wat zijn de potentiële economische gevolgen van de uitbraak van een ernstige ziekte in de veehouderij?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • ontwerpen
 • ontwikkelen
 • samenstellen
 • scheppen
 • schrijven
 • voorspellen
 • kennis associëren
 • ontwerpen
 • scheppe
 • samenstellen
 • schrijven
 • bouwen
 • ontwikkelen
 • assembleren
 • creëren
 • formuleren
 • schrijven.
 • een film of video
 • een krant of site
 • een kunstwerk
 • een lied of compositie
 • een omslag voor een dvd, boek
 • een PowerPointpresentatie
 • een spel of simulatie
 • een toneelstuk of cabaret