ver3Leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl leren vaak makkelijk. Ze kunnen kritisch zijn over wat ze moeten leren en zullen dit duidelijk ventileren. Als ze stof aangeboden krijgen die ze interessant vinden zijn ze erg gemotiveerd. Ze willen de leerstof graag begrijpen en gebruiken het leren om in gesprek te komen met mensen die meer weten dan zij. Ze denken erover na en vormen zich vervolgens een eigen mening.

Aansturing:

 • bepalen zelf wat ze belangrijk vinden (zelfsturing)
 • kunnen goed zelfstandig werken
 • regulatie van deze leerstijl kan variëren van extern naar intern

Leeropvatting:

 • leren vanuit persoonlijke interesse
 • bepalen zelf hoe ze leren
 • zijn kritisch over de te bestuderen stof (diepteverwerking).
 • vormen hun eigen mening over de stof
 • zien het als opbouwen van kennis en inzichten
 • willen steeds meer leren
 • willen de leerstof begrijpen

Leeroriëntatie:

 • zijn intrinsiek gemotiveerd

Verwerking:

 • kunnen doorgaans vlot leren
 • onderzoeken standpunten, ideeën en conclusies
 • willen structuur aanbrengen
 • zoeken zelf gericht in de leerboeken
 • zoeken inzicht, verbanden en samenhang
 • kunnen hoofd- en bijzaken goed onderscheiden
 • maken schema’s
 • proberen inzicht te krijgen door de gedachtengang van auteurs, docenten zo goed mogelijk te volgen.

 

Slaats, Van der Sanden & Lodewijks (1996) vonden bij leerlingen uit het mbo een vergelijkbare leerstijl, die zij ‘constructieve’ leerstijl noemen.