De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het vierde niveau is analyseren. De leerling beheerst de vorige drie niveaus van Kennis, Begrip, en Toepassing. Op dit niveau kan de leerling verbanden aanbrengen tussen delen van kennis, hij kan associëren. Eerder verworven kennis en inzichten kan hij nu gebruiken om een ingewikkeld probleem te vereenvoudigen om er vat op te krijgen.

Hij kan bij toetsen vragen beantwoorden die om een analyse vragen.

Analysevragen:

De leerling kan vragen beantwoorden waarvoor hij kritisch en gedegen onderzoek moet doen. Hij
kan het probleem opdelen in stappen en het onderliggende probleem
zoeken. Hij kan zich concentreren op relevante aspecten zoals
belangrijke kenmerken, oorzaken of gevolgen. Voorbeelden van deze vragen:

 • Heeft het regeringsbeleid in de periode 2002-2004 wezenlijk bijgedragen aan het drastisch reduceren van de werkloosheid in die periode?
 • Onderbouw of weerleg de volgende stelling: de perceptie van de kwaliteit van de gezondheidszorg door het publiek, stemt niet overeen met de objectieve kwaliteit.
 • Welke milieurisico’s brengt een kerncentrale met zich mee?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • bewijzen voor conclusies aangeven
 • classificeren
 • in delen splitsen
 • onderzoeken
 • patronen beschrijven
 • vergelijken
 • beoordelen
 • bekritiseren
 • differentiëren
 • onderscheiden
 • te experimenteren
 • een beschouwing
 • een checklist
 • een documentaire
 • een grafische voorstelling
 • een onderzoeksverslag
 • een overzicht waarin kritische stappen worden weergegeven
 • een tabel
 • een vragenlijst om aan informatie te komen