Beelddenkers denken en leren op een andere manier. Hieronder een collectie tips waarmee je deze kinderen enorm kan helpen!

Communicatie

 • Benadruk wat ze wel kunnen
 • Zorg voor veel succeservaringen.
 • Geef veel positieve feedback, ze hebben het al moeilijk genoeg
 • Geef aan wat de leerling wel en niet goed doet
 • Vergelijk de leerling niet met zijn klasgenoten
 • Geef ze handreikingen hoe het beste te leren
 • Zeg niet: 'Je hebt zeker niet geleerd', maar vraag hoe hij heeft geleerd.

Planning

 • Zet huiswerk op het bord
 • Geef hulp bij planning en maken huiswerk

Tijd

 • Ze hebben meer tijd nodig maar het hoeft niet makkelijker
 • Geef extra tijd voor toetsen
 • Geef meer tijd om informatie te verwerken.
 • Geef de tijd om antwoord te geven; ze reageren vaak wat langzamer op klassikaal gestelde vragen.
 • Verkort eventueel de taken zodat het gelijk met de rest klaar is

Praktisch

 • Zorg dat lees- en schrijf opdrachten betekenisvol en functioneel zijn
 • Motiveer het kind om de aandacht op de taak te richten

Toetsen

 • Geef extra tijd voor toetsen
 • Overhoor ook mondeling, zo kan het kind zich op de leerstof focussen
 • Liever geen meerkeuzetoetsen, vooral niet als de antwoorden bijna hetzelfde zijn
 • De meeste beelddenkers scoren slecht op CITO toetsen en hoger op methodetoetsen

Lezen van de toets:

 • Zorg voor een goede overzichtelijke lay-out
 • Het kan helpen om teksten te vergroten
 • Teksten op geel papier zijn vaak makkelijker te lezen

Nakijken/Controle

Hou het positief!

 • Beoordeel het proces en niet alleen het resultaat
 • Ga genuanceerd om met fouten
 • Accepteer eenvoudig taalgebruik; deze leerlingen hebben woordvindingsproblemen en moeite onder woorden te brengen van wat ze precies bedoelen

Nakijken:

 • Kijk niet na met een rode pen, liever een andere kleur
 • Geef technieken om zichzelf te controleren
 • Laat niet het eigen taalwerk nakijken
 • Controleer het gemaakte huiswerk, vooral moderne vreemde talen

Spelling

 • Geef aparte cijfers voor spelling en inhoud.
 • Laat de spelling niet meetellen bij andere vakken.
 • Hanteer spellingcijfers bij moderne vreemde talen
 • Reken herhalingen van spellingfouten niet mee

Lezen

 • Laat niet hardop voorlezen tenzij ze dat willen
 • Deze kinderen moeten zich meer dan gemiddeld concentreren omdat het zoveel moeite kost te lezen. Houd daar rekening mee!
 • Zorg voor een goede overzichtelijke lay-out
 • Het kan helpen om teksten te vergroten
 • Teksten op geel papier zijn vaak makkelijker te lezen

Schrijven

 • Met de hand schrijven is vaak lastig
 • Overschrijven van aantekeningen van het bord kost tijd. Ogen en handen werken vaak nog niet zo goed samen
 • Laat ze niet zelf WRTS woordjes invoeren
 • Laat werkstukken en/of ander werk op de computer maken.

Hulpmiddelen

 • Wijs leerlingen op de hulpmiddelen die er zijn
 • Sta alle hulpmiddelen toe die lezen en schrijven vergemakkelijken (zoals de laptop)
 • Geef goede kopieën en foutloze dictaten
 • Zet extra uitleg op papier

Techniek:

 • Zet ICT in, er bestaat veel goede software
 • Laat ze zoveel mogelijk op de computer werken
 • Zet ook andere technologische middelen in zoals Iris Pen, Daisy-speler, Kurzweil, enz.
 • Gebruik www.bloon.nl (gratis!) om dictee-woorden visueel op te laten slaan

Moeite met taal

Taal is voor beelddenkers niet natuurlijk, hun moedertaal bestaat uit...

Beelddenken is een theorie die wetenschappers hanteren voor het denken, het herinneren, het vooruitdenken en het leren in beelden. Het wordt ook wel het 'visueel leersysteem' genoemd.
Bron:
Wikipedia

Meer tips voor scholen: