Openboek toetsen zijn toetsen waarbij je je boeken mag gebruiken. Vaak worden in deze toetsen moeilijke vragen gesteld. Je zal veel moeten zoeken in  het materiaal wat je mee mag brengen.

Het allerbelangrijkste is dat je je spullen moet organiseren! Het kost wat tijd maar de informatie is dan beter en sneller te vinden. Meer kans op een beter cijfer.

Voorbereiding boek

 • Lees de stof waar de toets om gaat van te voren. Weet waar je alles kan vinden. Kijk naar titels en subtitels. Zorg dat de structuur van de stof in je hoofd zit.
 • Gebruik post-it tabs als tabbladen zodat je het boek makkelijk op de juiste plaats openslaat.
 • Gebruik post-it blaadjes op alle belangrijke plaatsen met een beschrijving er op wat er staat.
 • Markeer de belangrijke passages in de teksten die je nodig hebt zodat ze opvallen
 • Maak een register waarin staat waar je het belangrijkste onderwerpen kan vinden.

Voorbereiding aantekeningen

 • Schrijf belangrijke aantekeningen, formules en concepten op die je in de klas hebt gehad.
 • Leg je aantekeningen op volgorde
 • Doe ze netjes in een map
 • Maak je eigen samenvatting
 • Maak een register
 • Maak een mindmap van de stof

Tijdens de toets

 • Werk netjes en houdt het materiaal op orde
 • Laat losse dingen op volgorde liggen en verspreid ze niet over je tafel
 • Evalueer iedere vraag. Bedenk dat het antwoord moet bestaan uit
  • concrete feiten of (bijvoorbeeld: "Noem 5 redenen..."of "Welke gebeurtenissen leidden tot...")
  • jouw interpretatie van de feiten (deze vragen nemen meestal meer tijd in beslag)
 • Beantwoord de vragen in je eigen woorden
 • Houd na ieder antwoord een paar regels open voor eventuele latere aanvullingen

Eindcontrole

Het is belangrijk dat je voor het inleveren de toets nog goed nakijkt.

 • Zijn alle antwoorden leesbaar?
 • Kloppen de antwoorden?
 • Controleer ook op spelfouten, vergissingen en overgeslagen vragen
 • Controleer de achterkant van de toets
 • Eventueel kan je nog aanvullingen maken in de ruimtes die je opengelaten hebt.
Een proefwerk, ook repetitie of toets genoemd, is een meestal schriftelijke toets waarmee wordt beoordeeld of een leerling de leerstof beheerst. Een toets die kleiner is dan een proefwerk en die minder zwaar meetelt voor het rapport, wordt wel een schriftelijke overhoring genoemd.
Bron:
Wikipedia

Meer over toetsen: