Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Ze hebben een uitzonderlijk goed visueel geheugen. Kinderen die beelddenken verrassen je vaak met onverwachte heldere vragen of oplossingen. Ook levende beelden van personen of straten kunnen ze zich haarscherp herinneren.

Volgens Gardner, grondlegger van de Meervoudige Intelligentie zijn deze kinderen visueel-ruimtelijk intelligent (beeldknap). Ze genieten van ontwerpen, tekenen en ordenen en hebben vaak een goed richtingsgevoel. Ze voelen zich aangetrokken door ruimtelijke relaties, vormen en kleuren. Deze intelligentie is relatief makkelijk in het onderwijs in te passen door informatie visueel te maken en de leerlingen doe-opdrachten te geven.

Jammer genoeg gebeurt dit lang niet altijd waardoor beelddenkers de beelden in hun hoofd steeds moeten vertalen. Dit vergt veel inspanning en resulteert in lagere cijfers dan ze verwachten; als ze menen dat ze de leerstof echt kennen is dat vaak niet waar. Ze voelen dat ze het kunnen, misschien wel beter dan de ander, alleen komt het er niet uit! Veel beelddenkers lopen hierdoor vast en verliezen alle lust in school en leren.

Leerkrachten kunnen bij deze kinderen vaak niet goed inschatten wat het niveau is. Soms worden de kinderen door de leerkracht zelfs als lui, lastig of dom ervaren. Faalangst komt veel voor, net als hoofdpijn, buikpijn en snel of vaak moe zijn (vooral tegen de vakantie). Vaak lopen ze hierdoor een leerachterstand op of krijgen ze een diagnose van dyslexie of zelfs ADHD.