ontledenOm leerlingen duidelijk te laten voelen en ervaren hoe het systeem van het redekundig ontleden in elkaar zit, kun je simpelweg duplo gebruiken.

Gebruik van kleur

Door de zin in stukken te verdelen en er een kleur aan de verschillende functies toe te kennen, biedt dit het overzicht waar visueel ingestelde kinderen steun aan hebben.

De zinsdelen worden weergegeven in kleuren. Deze kleuren komen in de meeste taalmethodes weer terug in de opdrachten als: ‘Kleur het onderwerp in de zin rood, kleur het gezegde blauw’.

Zinsdelen:

  • Rood = onderwerp (wie?)
  • Blauw = PV en gezegde
  • Groen = lijdend voorwerp (wat?)
  • Geel = meewerkend voorwerp (aan wie? voor wie?)
  • Wit = overige /bepaling (wat op de middelbare school opgesplitst zal worden in o.a. bepaling van plaats en tijd)

Met een watervaste stift worden de zinsonderdelen op het blokje geschreven met de hulpvraag erbij.

Ik doe dit het liefst ter plekke samen met de leerling(en) zodat kinderen handelend bezig zijn en ze dit proces zo snel mogelijk eigen maken. Nu wordt inzichtelijk dat een zin is opgebouwd uit zinsdelen. De gevraagde zin kan met een whitebord stift op de blokken schrijven zodat de functie van de zinsonderdelen per zin zichtbaar zijn.

Zo kunnen we gaan bouwen met zinnen door de zin te veranderen in:

  • De boswachter toont sporen van dieren aan ons.
  • Toont de boswachter sporen van dieren aan ons?

Bij het werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde breiden we de blauwe blokken uit met de afkortingen ww gez en naamw. gez.

Met speciale dank aan:

Deze bijdrage is afkomstig van:

Hildeloes ten Brinke
www.SlimmerIQ.nl