bloonBloon is een supertool voor beelddenkers. Het is een gratis en methode-onafhankelijke manier om te oefenen met spelling. Van de reguliere methoden staan de woordenlijsten al in het programma.

Het programma heeft een back-end waarin de leerkracht de vorderingen van de leerling kan bijhouden. Foute antwoorden kunnen meegenomen worden naar de volgende week.

  • B= bekijken van het woord
  • L= lezen van het woord
  • O= omdraaien van het papier
  • O= opschrijven van het woord
  • N= nakijken van het woord

Bekijken

Het oefenen van spelling wint aan kracht als de leerling eerst het woord bekijkt en de spellingregel verwoordt. Eventueel kan deze regel in de denkwolk worden geschreven.

Lezen

Hierna wordt het woord gelezen en laat de leerling de betekenis op zich inwerken. Wanneer woorden worden voorzien van betekenis of emotie, wordt de betrokkenheid van de leerling bij het woord vergroot. Dit heeft een positief effect op het juist spellen ervan.

Omdraaien

Het blad wordt omgedraaid. Hierdoor kan het woord niet worden overgeschreven en wordt de transfer gemaakt van het zichtbare woord naar het geheugen.

Opschrijven

Het woord wordt door de leerling vanuit het geheugen geschreven in een schrift of op een ander schrijfblad en dus niet op het BLOON-blad. De hersenen worden daadwerkelijk geactiveerd, waardoor het woord en de spellingregel daadwerkelijk
ingeoefend worden.

Overschrijven is geen zinvolle spellingoefening. In dit kader is het zinvol om uw klas eens rond te kijken of er woorden en letters hangen: verwijder deze tijdens het inoefenen of een dictee.

Nakijken

Door na te kijken leren leerlingen kritisch te zijn op het gemaakte werk. Ook worden zij in de gelegenheid gesteld te leren van gemaakte fouten. De leerling vergelijkt het geschreven woord met het woord op het BLOON-blad.

Is het woord fout geschreven, dan wordt er een droevige smiley getekend in het rondje. Als het woord goed geschreven is, dan een blije smiley  Er kan ook gekozen worden voor kleuren (rood, groen). Ieder rondje staat voor een dag (vijf dagen in totaal).

Fouten maken mag, daar leer je van! Op de vijfde dag moeten alle woorden wel goed geschreven worden. Fout geschreven woorden worden meegenomen naar de volgende week.

Met Bloon bezig? Download het Ikleerinbeelden Schema voor Bloon

Kijk ook eens op www.bloon.nl