signal.pngSignaalwoorden (ook wel verbindingswoorden) zijn woorden of groepen woorden die verbanden leggen in een tekst. Ze geven de structuur en opbouw aan.

Bij het lezen of leren van een tekst zijn dit dus belangrijke woorden; ze geven een signaal af! Beelddenkers lezen vaak over deze woorden heen, het zijn namelijk woorden waar geen beeld bij is.

Als je moeite hebt met tekstverklaren is het verstandig de signaalwoorden visueel op te slaan. Lees hier hoe!

Tekstverbanden Signaalwoorden
voorbeeld, toelichting bijvoorbeeld, o.a., dat is te zien aan, te merken bij, neem nou, stel je voor, zo, zoals, neem nou, ter illustratie, u kent het wel, ter verduidelijking
opsomming ten eerste, ten tweede, en, verder, ook, tevens, eerst, eerste, laatste, bovendien, daarnaast, vervolgens, verder, om te beginnen, ten eerste, ten slotte, eveneens, evenals, maar ook
voorwaarde als, indien, wanneer, opdat, mits, tenzij, stel dat
reden – gevolg; verklaring, argument, uitleg omdat, want, daarom, namelijk, immers, aangezien, dus, daardoor
oorzaak–gevolg daardoor, doordat, zodat, waardoor, door,zodoende, waardoor, ten gevolge van, vervolgens
tegenstelling maar, echter, toch, daar staat tegenover, dat, hoewel, daarentegen, dat ligt heel anders, niettemin, desondanks, evenwel, nochtans, ondanks dat, anderzijds, in tegenstelling tot, tenzij
doel – middel met behulp van, daarmee, met, door middel van, waarmee, om te, opdat, daartoe
overeenkomst bij vergelijking als, net ….als, zoals, even…als, hetzelfde, zoals, hetzelfde,  in vergelijking met.
verschil bij vergelijking …er (dan), (het) ….st, niet zo ….als
tijd toen, eerst, vervolgens, ten slotte, terwijl, daarna, vroeger, later, nu, dan, in 1682, de 15e eeuw, 7 jaren later, twee maanden eerder
plaats hier, waarop, daar, waarvandaan, waarin
conclusie dus, aldus, concluderend, kortom
samenvatting kortom, samenvattend, het belangrijkste overziend, alles op een rijtje gezet, dus, kortom, samenvattend, samengevat, met andere woorden, al met al, daarom, dat houdt in, concluderend, slotsom