Aanvankelijk lezen en spellen is de term die het proces aangeeft waarin een kind leert lezen en spellen. In Nederland beginnen de meeste kinderen in groep 3, als ze zes jaar zijn, met lezen. 

Normaal gesproken begint een kind met spellend lezen, gaat dan groepjes letters herkennen en gaat uiteindelijk hele woordbeelden herkennen.

Beelddenkers gaan van het spellend lezen vaak snel over naar directe woordherkenning. Dit zorgt voor het vermogen tot het snel lezen van teksten en is ook de manier waarop veel volwassenen lezen.

Een voorbeeld van een methode die met deze strategie werkt is de globaal methode uit de jaren 30. Het leren lezen had hele woorden en zinnen als uitgangspunt. Bij het inprenten van globaalwoorden wordt uitgegaan van de visuele woordvorm. Het woord wordt onthouden als een plaatje. Dé manier voor beelddenkers!

Wat als ze al kunnen lezen?

Er is een groep kinderen die in groep 3 al vloeiend kan lezen. Het is niet verstandig deze kinderen mee te laten doen aan de klassikale leesinstructie. Grote kans dat ze hier gefrustreerd en ongeïnteresseerd door raken. Geef ze iets nieuws te leren.

Zorg dat er direct aan de start van groep 3 een niveaubepaling gedaan wordt om te zien welke letters, tweetekenklanken en dubbelklanken het kind al kent. Het kind kan hierna op eigen niveau verder lezen. Hou niet te strak vast aan dit niveau, het belangrijkste is dat ze lezen, begrijpen wat ze lezen en er plezier in hebben!

De leesinstructie kan losgelaten worden bij deze groep. Werkinstructie hebben ze wel nodig want de materialen zijn nieuw voor ze. Het feit dat ze kunnen lezen houdt niet automatisch in dat ze goed kunnen spellen en begrijpend lezen; hou dit in de gaten!

Tips om het lezen leuker te maken:

  • Lees elke dag voor, zo leren kinderen intonatie, nieuwe woorden en verhaal opbouw.
  • Voorlezen laat zwakke lezers zien dat lezen leuk is.
  • Zorg voor een variatie in wat ze lezen; gedichten, kranten of de Donald Duck zijn ook leuk!
  • Laat kinderen regelmatig samenwerken aan teksten.
  • Het is fijn als er regelmatig stil gelezen wordt in de klas (ook door de leerkracht!).
  • Zelfs zwakke lezers vinden het soms leuk om voor te lezen aan de eigen of een lagere klas.
Lezen of lexicale verwerking is het opnemen en verwerken van geschreven of gedrukte woorden. Bij lezen moeten zowel individuele woorden als het zinsverband worden begrepen.
Bron:
Wikipedia

Meer over lezen: