Leren lezen gaat niet altijd vanzelf. Sommige kinderen raken achter omdat het leesonderwijs hen onvoldoende aanspreekt. Ze zijn meer doeners dan stilzitters. Andere kinderen raken achterop omdat het tempo in de klas voor hen vrij hoog ligt, of omdat de leesmethode van de school steken laat vallen.

Zwakke lezers hebben vaak moeite met het onthouden van talige informatie. Ze hebben in veel gevallen een kleinere woordenschat en hun decodeer-snelheid is minder groot. Vaak hebben ze ook problemen met het horen van verschillen in klanken of woorden, bijv. duur-deur. De leeftijd van negen jaar is een omslagpunt in het leesonderwijs, hierna leren kinderen veel minder snel.

Mogelijke oorzaken van leesproblemen

 • Handicaps aan het gezicht of het gehoor
 • Zwakke cognitieve ontwikkeling
 • Zwakke sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Gedragsproblemen (bijv. concentratieproblemen)
 • Andere leermethode
 • Slecht onderwijs
 • Slechte methode

Kinderen met leesproblemen komen vaak in een visueuze cirkel. Het lezen gaat niet vlot en kost veel energie, het herkennen en vormen van woorden en letters blijft moeite kosten. Vaak blijven ze lang spellend lezen, tergend langzaam, letter voor letter. Hierna gaan ze vaak over op radend lezen, ze gokken woorden binnen de context, dat levert veel fouten op. Doordat het lezen niet leuk is, lezen ze minder en krijgen ze minder oefening.

Het is bewezen dat zitten-blijven geen effect heeft op de leesproblemen. Verplicht lezen als huiswerk draagt ook niet mee aan het leesplezier; probeer verplicht thuis lezen zoveel mogelijk te beperken!

Zet ze met lezen niet bij elkaar!

Het zelfvertrouwen en zelfbeeld van zwakke lezers wordt door deze faalervaringen erg aangetast. Het is geen goed idee alle zwakke lezers bij elkaar te zetten in één groepje. Hierdoor voelen zij zich het groepje “losers.”  Buiten dat biedt je ze geen stimulerende leeromgeving; het is niet motiverend om naar het gehakkel van de ander te luisteren. Gemengde groepen werken beter, goed voorbeeld doet vaak goed volgen. Natuurlijk is het van belang tijdens de instructie vooral deze kinderen aan te moedigen en veel positieve feedback te geven.

Tips om beter te leren lezen:

 • Zorg dat het alfabet goed visueel is opgeslagen (één van de onderdelen de methode Ik leer Anders).
 • Leer hele woordbeelden aan.
 • Lege woorden visueel opslaan.
 • Geef ze boeken die ze leuk vinden en interessant vinden.
 • Moeilijke boeken zijn vaak makkelijker, hou niet aan het leesniveau vast. Langere woorden zijn makkelijker te herkennen!
 • Veel kinderen houden van de Donald Duck of andere stripboeken, stimuleer dit; lezen is lezen!
 • Veel beelddenkers houden van het kijken en lezen in een ouderwetse encyclopedie.
 • Laat bijwijzen met leeslineaal of leespijl.
 • Zet het boek eens rechtop in een kookboekstandaard, vaak helpt dat!
 • Sommige mensen hebben last van de witte achtergrondkleur, leg er eens een transparant gekleurd vel overheen!
Lezen of lexicale verwerking is het opnemen en verwerken van geschreven of gedrukte woorden. Bij lezen moeten zowel individuele woorden als het zinsverband worden begrepen.
Bron:
Wikipedia

Meer over lezen: