Om een tekst goed lezen neem je deze eerst globaal door.Dit noemen ze ook wel verkennend, oriënterend of extensief lezen. Hierna ken je de hoofdzaken van de tekst. 

1. Lees de tekst globaal

Om een tekst globaal te lezen neem je de volgende stappen:

 • Waarom moet ik deze tekst ga lezen?
 • Wat is de opdracht of het doel?
 • Kijk globaal de tekst door, let daarbij op:
  • titel
  • kopjes
  • onderstreepte tekst
  • schuingedrukte tekst
  • vetgedrukte tekst
  • afbeeldingen
  • grafieken
  • puntsgewijze onderverdeling  (1, 2, 3,)
 • Maak een mindmap of woordweb
 • Wat weet je al van de tekst? Schrijf dat in een paar woorden even op

2. Lees de tekst nu goed door

 • Lees nu de tekst goed door; let hierbij op signaalwoorden die snel de weg wijzen.
  • Bijvoorbeeld: ten eerste, ten tweede, ten slotte, in het bijzonder, daaruit volgt, maar, echter en bovendien.
 • Ga na of je weet waar de tekst over gaat. Dat kan aan de hand van de 5 “W” vragen. (Wie, wat, waar, wanneer en waarom)