Spelregels:

  • Zoek een geschikte ruimte in de school: hal, aula, speelzaal.
  • Vorm tweetallen die ongeveer even goed zijn.
  • Plak de antwoorden door elkaar met kneedgum vast op de muur.
  • Leg de somkaarten met de som naar beneden op de grond op ruime afstand van de muur.
  • Beide spelers pakken een vliegenmepper.
  • Eén speler draait een somkaart om.
  • Degene die als eerst het juiste antwoord mept, verdient een punt.
  • Het antwoord kan gecontroleerd worden doordat de som in het klein onder het antwoord staat.
  • Hierna mag de andere speler een somkaart omdraaien.

Degene die aan het eind de meeste punten heeft, is de winnaar.
De vlieg is een bonus! Iedere speler mag één keer op de vlieg slaan om toch een punt te verdienen.

Variant:

Maak een tafelcircuit met alle tafels.
De tweetallen draaien telkens door.

Download de materialen op www.onderwijsgek.nl en maak je eigen vliegenmepperspel!