New-Mind-Map_5jhdyOok binnen de tafels zijn er veel verbanden te vinden. Laat de kinderen er eens een woordweb van maken waarin ze aangeven hoe de tafelsommen zich verhouden tot elkaar!

1 x 6 Maal 1 is altijd zichzelf
2 x 6 verdubbelen
3 x 6 via (2 x 6) + 6; één maal meer
4 x 6 het dubbele van 2 x 6
5 x 6 halveren 10 x 6, de helft van 60
6 x 6 een kwadraat; via (5 x 6) + 6
7 x 6  een weetje of via (6 x 6) + 6
8 x 6 het dubbele van 4 x 6
9 x 6 (10 x 6) – 6, één maal minder
10 x 6 Zet er een 0 achter