Bij het aanleren van de tafels, maar ook bij het onderhouden van de tafelkennis blijkt een aantal sommen voor veel kinderen erg lastig. Te vaak oefenen kinderen echter een hele tafel terwijl er slechts één of twee sommen uit die tafel moeilijker te onthouden zijn.

Sjaak van Moorsel, leraar van groep 5, 6, 7 op OBS de Uilenspiegel heeft verschillende methodes om de leerlingen deze lastige sommen te laten onthouden. Zo neemt hij een tafeldictee af en laat hij leerlingen spelenderwijs de sommen oefenen.

Bron: www.leraar24.nl