numbersJamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn bij erg gebaat bij deze methode. Daar waar het op school mis gaat, pakt Jamara aan.

De uitgangspunten van de Jamara rekenmethode:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

Eerste sessie

De eerste sessie is een “onderzoekssessie”. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

Terug naar de basis

Jamara gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij Jamara is het de bedoeling dat uw kind één keer per drie weken terugkomt bij om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis

Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Daarnaast moet er het Jamara computerprogramma (Windows) aangeschaft worden (kosten 23 euro). Dit computerprogramma is aanvullend en zeker niet vervangend voor het oefenen wat u met uw kind moet doen.