klokBeelddenkers hebben een slecht gevoel voor tijd.

Ook hoe lang ze voor iets hebben kunnen ze vaak slecht inschatten, een periode van een uur of van 10 minuten hebben geen duidelijke betekenis voor ze.

Het is fijn als er een vaste structuur is in de klas. Voorspelbaarheid is prettig voor kinderen.

Tips voor in de klas:

 • schrijf de dagplanning op het bord
 • neem de dag van te voren door
 • aandacht voor regelmaat
 • gezamenlijke planning
 • breng structuur aan
 • laten kiezen uit 2, niet meer keuzes tegelijk aanbieden
 • vaak en kort oefenen
 • maak gebruik van een kleurenklok of time-timer
 • geef extra tijd om een antwoord te kunnen formuleren
 • maak gebruik van pictogrammen bij het aanleren van routines
 • werkschema maken voor huiswerk
 • laat de leerling schema’s maken!  Het ordenen en schematiseren van de leerstof is van essentieel belang
 • doe spelletjes met tijd, laat de kinderen schatten hoeveel tijd 1 minuut is, of 10 minuten
 • hang een duidelijke klok op in de klas