Ook ongemotiveerde kinderen zijn gemotiveerd. Alleen niet voor datgene waarvan je hoopt dat ze het zijn. Pak hun smartphone maar eens af…

Het probleem is dat ze niet gemotiveerd voor school. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

Soms interesseert de leerstof of de taak de leerling niet, hij heeft er gewoon geen zin in. Hij mag niet zelf beslissen of ze de leerstof al dan niet leren. Vaak denkt de leerling dat de leerstof of taak te moeilijk is.

Gedemotiveerde kinderen zitten vaak in een neerwaartse spiraal. Ze zetten zich steeds meer af tegen het leren en werken niet meer aan hun eigen opleiding en toekomst. Ze scoren onvoldoende terwijl ze met gemak hoge cijfers kunnen halen.

Het is zaak dit gedrag zo snel mogelijk te keren zodat het kind weer kan laten zien welke kwaliteiten het heeft, Spreek leerlingen niet alleen aan op hun demotivatie, maar ook (en vooral) op hun motivatie elders in hun leven. Op die manier groeit het zelfvertrouwen en zullen zowel het gedrag als het leren verbeteren.

Het is belangrijk als de leerkracht en het thuisfront hierin samenwerken. Op de middelbare school is het verstandig de mentor en de zorg- of leerlingencoördinator in te seinen.

Welke factoren kunnen leiden tot demotivatie?

Interne factoren:

 • Faalangst: Denken dat je het niet kan
 • Hulpeloosheid: Geen relatie ontdekken tussen hun eigen inspanning en succes
 • Negatief zelfbeeld: als je denkt dat je het niet waard bent

Externe factoren

 • Te hoog niveau: Wie voortdurend boven zijn mogelijkheden moet presteren raakt gedemotiveerd.
 • Niet voldoende uitdaging: voortdurend onder je kunnen presteren.
 • Vrienden. Doelen en waarden van vrienden (of het gebrek eraan) worden snel overgenomen.
 • Gebrek aan vrienden: eenzaamheid, eventuele pesterijen en een lage zelfwaarde kunnen vermijdingsgedrag veroorzaken
 • Complimenten: als beloningen alleen gegeven worden voor het eindresultaat en niet voor de werkhouding
 • Competitie: als de nadruk ligt op presteren en sociale vergelijking
 • Milieu: kinderen van ouders met een lage sociale economische status schatten de waarde van scholing laager in
 • Zelfbeschikking: geen keuze hebben met betrekking tot school
Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag.
Bron:
Wikipedia

Meer over motivatie: