leerkracht

Het onderwijssysteem is erg talig ingesteld. De meeste leerkrachten zijn dan ook taaldenkers.

Want wanneer kies je voor lesgeven? Allereerst omdat je van kinderen houdt. Verder heb je waarschijnlijk goede ervaringen met school. Je had het fijn, voelde je veilig en haalde goede cijfers. Dat komt er meestal op neer dat je taaldenker bent.

Het gevolg is dat de meeste leraren goed zijn in het sequentiële verbale systeem van denken. Daarmee wordt het talige systeem (onbedoeld) in stand gehouden.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de Meervoudige Intelligentie. Zodat alle kinderen aan bod komen in de klas!

Ik heb veel respect voor de leerkrachten die zich inleven in het kind en zijn manier van leren! Die de extra moeite doen, met minimaal budget en een klas van 30 kinderen. Weet dat je verschil kan maken voor een kind! Als is het misschien maar één jaar! Het is de moeite waard!