Instructie geven aan een beelddenker kan een behoorlijke uitdaging zijn. Frusterend, met een ander woord. Het is letterlijk moeilijk om ze bij de les te houden.

De ideale oplossing is natuurlijk de stof aan te bieden via een ander kanaal. Het is bewezen dat de leerlingen veel meer stof vasthouden door zelf te kijken en te doen.

Soms komt een leerkracht er echter niet onderuit om verbale instructie te geven. Hoe komt de leerstof het beste bij deze leerlingen aan?

Voor de instructie:

 • Zoek oogcontact.
 • Leg uit waarom het belangrijk is dat ze deze stof kennen.
 • Bereid ze voor op wat er komt, hoe lang het gaat duren.
 • Het klinkt raar, maar als je ze tijdens de instructie de mogelijkheid geeft te tekenen (bijv. een mindmap) of met iets te friemelen (bijv. een tangle) nemen ze de stof beter op.

Tijdens de instructie:

 • Biedt informatie top-down aan, in een groter kader.
 • Begin met een korte samenvatting.
 • Laat de samenhang zien.
 • Hou het zo kort mogelijk.
 • Verwoord de grondprincipes van leerstof zo eenvoudig mogelijk.
 • Gebruik praktische voorbeelden en concrete bewoordingen.
 • Maak de instructie zo concreet, praktisch en visueel mogelijk.
 • Gebruik alle zintuigen tijdens de les: horen, zien en doen.
 • Ondersteun met beeldmateriaal (het digibord is ideaal!).
 • Spreek Nederlands bij het uitleggen van leerstof van een vreemde taal.

Na de instructie:

 • Controleer of de opdracht begrepen is.
 • Laat het kind een opdracht 2 keer lezen en daarna navertellen.
 • Laat ze de stof verwerken in een verhaaltje of tekening.
Beelddenken is een theorie die wetenschappers hanteren voor het denken, het herinneren, het vooruitdenken en het leren in beelden. Het wordt ook wel het 'visueel leersysteem' genoemd.
Bron:
Wikipedia

Meer tips voor scholen: