Toetsen zijn een grote uitdaging voor beelddenkers. Vaak is het lastig om de vragen te doorgronden. 

Bij toetsen moet je kennis reproduceren. Het is voor een beelddenker niet makkelijk om zijn kennis (opgeslagen in beelden) over te brengen op een taaldenker. Multiple choice is nog erger; ieder antwoord maakt beelden los en in ieder antwoord schuilt wel iets waars…

De vragen bij een toets kunnen open zijn, of multiple choice. Beide systemen hebben voor- en nadelen en vragen om een andere aanpak. Bekijk hiervoor ook eens de speciale stappenplannen.

Beelddenkers scoren vaak ondergemiddeld op de CITO-toetsen. De methode-toetsen gaan vaak beter omdat ze toetsen op een afgekaderd onderwerp.

Tips voor het maken van een toets:

Vlak voor de toets

 • Probeer rustig te blijven, geloof in jezelf en laat je niet gek maken!
 • Zorg dat je geen honger hebt.
  • Eet geen snoep voor de toets, suiker vertraagt je hersenen.
 • Drink water, dat bevordert de werking van je hersens!
 • Ga van tevoren naar het toilet
 • Probeer vijf minuten van te voren in de klas te zijn
 • Leg je spullen klaar

De eerste paar minuten

 • Schrijf allereerst de moeilijke termen en formules op kladpapier, zo kan je ze niet vergeten.
 • Kijk de toets eerst globaal door. Zo zie je waar de makkelijke en moeilijke onderdelen zitten.
 • Kijk of en hoeveel punten er uitgedeeld worden per onderdeel
 • Schat in hoeveel tijd je hebt voor ieder onderdeel.
 • Het is fijn als je 10 minuten voor de eindtijd klaar bent zodat je de test nog kan nakijken op fouten gemiste antwoorden

Het maken van de toets

 • Ga rustig aan het werk. Denk vooral niet te ver door. Toetsen zijn positief bedoeld; ze vragen naar wat je weet en niet naar wat je begrijpt! 
 • Neem tussendoor korte pauzes. Sluit je ogen en haal diep adem. Dit maakt je hoofd even leeg en geeft je nieuwe energie. Dertig seconden bijtanken kan veel opleveren!
 • Weet je het antwoord  ineens niet meer? Blijf rustig! Sla de vraag gewoon even over en kom er later op terug (zet eventueel een vinkje in de kantlijn zodat je het makkelijk kan vinden)
 • Al weet je het niet, zorg ervoor dat je toch antwoord geeft. Bij multiple choice is dat sowieso verstandig, bij open vragen krijg je soms toch punten voor wat je wel weet. Soms komt de leerstof tijdens het schrijven toch weer bovendrijven.

Blackout?

Het kan gebeuren dat je ineens helemaal niets meer weet. Dat heet een blackout. Vaak duurt dit maar heel even. Het helpt als je terugdenkt aan de situatie hoe je zat te leren. Waar zat je? Hoe rook het? Heb je wat gegeten? Heb je een mindmap of samenvatting gemaakt?

Als dat de stof niet naar boven haalt dan kun je ook even wat anders gaat doen (bijvoorbeeld even naar het toilet) voordat je weer verder gaat met de toets. Hou je handen even onder stromend water, dat helpt soms.

Eindcontrole

Het is belangrijk dat je voor het inleveren je antwoorden goed nakijkt.

 • Zijn alle antwoorden leesbaar?
 • Kloppen de antwoorden?
 • Controleer op spelfouten, vergissingen en overgeslagen vragen.
 • Controleer de achterkant van de toets
 • Eventueel kun je nog aanvullingen maken in de ruimtes die je opengelaten hebt.

Tips en stappenplannen

Er zijn verschillende soorten toetsen die allemaal een andere aanpak nodig hebben. Soms zijn er eenvoudige tips die kunnen helpen bij het halen van een hoger cijfer! Hieronder vind je stappenplannen voor het maken van een meerkeuzetoets, een open vragen toets en een openboek toets.

Een proefwerk, ook repetitie of toets genoemd, is een meestal schriftelijke toets waarmee wordt beoordeeld of een leerling de leerstof beheerst. Een toets die kleiner is dan een proefwerk en die minder zwaar meetelt voor het rapport, wordt wel een schriftelijke overhoring genoemd.
Bron:
Wikipedia

Meer over toetsen: