schoolHet ouderwetse lespatroon bestaat voornamelijk uit instructie geven, verbeteren en controleren. Leerkrachten zijn goed in het talige onderwijzen.

Praten, schrijven en lezen zijn erg belangrijk.

Voor het beelddenkende kind niet makkelijk. Het leert en denkt vooral ziend, bewegend, ruimtelijk, samenwerkend en voelend.

De leerkracht staat meestal voor de klas. Vanuit die positie wordt instructie gegeven. De nadruk ligt op het verbale.

De zichtbare problemen van de beelddenker starten meestal in groep 3. Het automatiseren komt niet op gang en het werktempo ligt te laag. De beelddenker kijkt veel om zich heen. De leerkracht snapt niet waarom het kind niet luistert en stoort zich aan het kind.

Het kind begrijpt zichzelf en zijn omgeving ook niet erg meer. Faalangst en een slecht zelfbeeld liggen op de loer.

Gelukkig worden de aangeleerde letters en cijfers vaak wel visueel ondersteund met plaatjes of foto’s. Het zou nog beter zijn als de liedjes die bij de methode horen gezongen worden en de spelletjes worden aangeleerd. Deze doen namelijk een beroep op het kinsethetisch, muzikaal of visueel talent van de kinderen. Helaas komen deze oefeningen door tijdnood vaak niet aan bod.