Beelddenkende kinderen vragen veel wijsheid en geduld van leraren. Vaak worden ze gezien als lui, lastig en dom wat funest is voor het zelfbeeld van het kind. Begrip van de school is essentieel om het kind een positief zelfbeeld te laten houden!

Het is fijn als de leerkracht geduldig is. Beelddenkers hebben ruimte en tijd nodig om hun ervaringen te verwerken en hun gevoelens te uiten.

Een beelddenker is extreem gevoelig voor de houding van de leerkracht. Boos worden is niet nodig; zeggen dat je ergens niet blij mee bent is doorgaans al genoeg om het kind bij te sturen. Het helpt als de leerkracht positief is over inventieve en creatieve ideeën, zelfs wanneer deze niet kunnen worden uitgevoerd.

Beelddenken is een theorie die wetenschappers hanteren voor het denken, het herinneren, het vooruitdenken en het leren in beelden. Het wordt ook wel het 'visueel leersysteem' genoemd.
Bron:
Wikipedia

Meer tips voor scholen: