VerwerkingssnelheidIeder mens verwerkt informatie met een bepaalde verwerkingssnelheid.

De verwerkingssnelheid heeft gevolgen voor de tijd die je nodig hebt om informatie op te nemen, om erover na te denken, er een beslissing over te nemen en er een antwoord op te formuleren.

Een snelle informatieverwerking is handig om efficiënt en effectief om te gaan met alle informatie die je binnenkrijgt.

De verwerkingssnelheid is mede afhankelijk van

 • de concentratie op de taak
 • aandacht voor details
 • het zich snel kunnen richten op nieuwe stimuli
 • visueel-motorische controle
 • reflexiviteit
 • impulsiviteit

Als je bij de WISC laag scoort op verwerkingssnelheid kan dit ook komen door:

 • faalangst
 • perfectionisme (geen fouten willen maken)
 • gespannen raken bij werk onder expliciete tijdsdruk
 • niet gevoelig voor tijdsdruk zijn
 • beperkt visueel waarnemingsvermogen bij abstracte figuren
 • minder goede schrijfvaardigheid (vooral bij subtest Substitutie)
 • moeite met automatiseren (vooral bij subtest Substitutie)

Tijd

Het ligt voor de hand dat we iemand met een lagere verwerkingssnelheid meer tijd geven om een taak uit te voeren. Laat voorzover mogelijk het eigen tempo bepalen, laat toetsen afleggen tijdsbeperking. Als je de factor tijd loslaat  kunnen ze laten zien dat ze het materiaal kennen en begrijpen, wat ongetwijfeld een doel van opleiding en vorming is.  Waardeer in alle geval de inspanningen die de werknemer met NAH levert om sneller te werken.

Test

WISC III

De WISC III test de verwerkingssnelheid in de testonderdelen die een beroep doen op het zo snel mogelijk verwerken van visueel weergegeven informatie.

 • Substitutie: hierbij moeten zo snel mogelijk tekens gekoppeld worden aan vormen of cijfers.
 • Symbolen Vergelijken: gemeenschappelijk symbool zoeken in gepaarde groepen symbolen.

WPPSI III

De WPPS III test de verwerkingssnelheid in het testonderdeel substitutie. Het kind krijgt een blad met eenvoudige figuren. Bij die figuren hoort een bepaald teken. Bovenaan het blad staat welk teken bij iedere figuur hoort. Binnen een korte tijd moet het kind proberen zo veel mogelijk goede tekens in te vullen.

Oefenen

http://www.youtube.com/watch?v=dCNlnEuYq34