Deze leermethode werkt ook voor de groep leerlingen met de diagnose AD(H)D. Want zijn er mensen met ADHD-symptomen die niet in beelden denken?

Een Amerikaanse ADHD specialist, George Dorry, zat samen met Linda Kreger Silverman in diverse onderzoeksteams. Beiden zijn van mening dat iedereen met ADHD de voorkeur heeft voor het denken met de rechter hersenhelft. De ‘handicap’ ADHD wordt veroorzaakt door de zwakke linker hersenhelft.

Linda Kreger Silverman doet al jaren onderzoek naar hoogbegaafde kinderen die in beelden denken. Zie haar site.

Informatie uit het boek Upside-Down Brilliance, The Visual-Spatial Learner van L.K. Kreger Silverman (blz.49).