brain-maze3Hoe heet het ook alweer? Het ligt op het puntje van mijn tong! Woordvindings-problemen komen vaak voor bij beelddenkers. Het beeld zien ze haarscherp voor zich. Ze kennen het woord wel, maar kunnen het (even) niet oproepen. Een tijdelijke blokkade naar het woord.

Vaak gaat het om de meest simpele woorden maar ook om getallen, namen en plaatsen. Meestal wordt het niet gevonden woord beschreven als “dinges” of “je weet wel”. Ook ontstaan er soms spontaan nieuwe woorden om het “verloren” woord te vervangen. Bijvoorbeeld deuropener in plaats van sleutel.

Wat vaak meespeelt is vermoeidheid en spanning. Ook emotioneel beladen situaties en tijdsdruk kunnen het probleem verergeren.

Woordvindingsproblemen kunne de nodige problemen opleveren in de communicatie. Het is lastig je verhaal te vertellen als je de juiste woorden niet kan vinden. Mensen kunnen het niet volgen en haken af. Er ontstaan makkelijk misverstanden in de communicatie.

Je kan het kind helpen door het:

  • extra tijd geven
  • een beginklank te geven
  • de kans geven het woord te omschrijven
  • het beeld wat ze zien te laten omschrijven